Analiza w jakim stopniu potrafimy przewidzieć potrzeby konsumentów

Analiza potencjału inwestycyjnego

Posiadane przez nas dane umożliwiają precyzyjne analizy wybranych lokalizacji, a efektem ich przeprowadzenia jest określenie potencjału inwestycyjnego miejsca, charakterystyki demograficznej i behawioralnej osób mieszkających w pobliżu lub tam pracujących. Posiadanie szczegółowego opisu nieruchomości wpływać będzie na jej wartość i większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Taką analizę przeprowadziliśmy w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu, aby określić jakich sklepów brakuje mieszkańcom w ich najbliższej okolicy. Analiza dotyczyła miejsc zamieszkania i pracy potencjalnych klientów/usługobiorców danej inwestycji, odległości pokonywanych do już istniejących placówek tego typu oraz zgodności profili demograficznych i behawioralnych.

Zapraszamy do kontaktu

Luty 26, 2019