Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski

Badanie opinii mieszkańców

Dzięki urządzeniom mobilnym możemy przeprowadzić badania w formie ankiety i poznać opinię wyselekcjonowanej grupy osób na określony temat. Dane deklaratywne możemy porównać następnie z informacjami o użytkownikach smartfonów i tabletów pozyskiwanymi w sposób pasywny.

Wspólnie z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego przeprowadziliśmy badanie dotyczące opinii rodaków na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.) na próbie 50 tys. mieszkańców.

Z jednej strony sprawdziliśmy na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, z drugiej podjęliśmy się identyfikacji dominujących trendów.

Pełen raport z badania dostępny jest tutaj.

Zapraszamy do kontaktu

Luty 7, 2019