Oferta na pomiar natężenia ruchu

Wykorzystując technologię Wifitrapping w pobliżu ciągów komunikacyjnych prowadzimy analizy natężenia ruchu drogowego. Zebrane przez nas dane pozwalają na efektywniejsze zarządzanie cyklami sygnalizacji świetlnej.

Nasze rozwiązanie jest prostsze niż inne dostępne metody, skuteczniejsze i bardziej efektywne kosztowo.

Dodatkowo, w stosunku do czujników i radarów przy sygnalizacjach akomodacyjnych, proponowana przez nas technologia umożliwia prowadzenie badań ciągłych, a zatem stałą optymalizację zarządzania ruchem kołowym i pieszym.

Zapraszamy do kontaktu