Oferta dla portów lotniczych

Za pomocą urządzeń do Wifitrapping zamontowanych w wybranych miejscach na terenie portu lotniczego prowadzimy pomiary liczby osób – podróżnych przebywających na terenie portu, z podziałem na określone części. Analizujemy:

Czas spędzony przez podróżnych na lotnisku z podziałem na analizowane strefy.
Ścieżki poruszania się podróżnych w strefie komercyjnej.
Czas spędzony przez podróżnych oczekujących na odprawę paszportową przy każdem z gate’ów.  
Sposób dotarcia podróżnych do portu, z podziałem na dojazd samochodem, taxi lub komunikacją publiczną.

Ponadto, urządzenia Wifitrapping umożliwiają prowadzenie bieżącego monitorowania i informowania pasażerów o czasie oczekiwania w poszczególnych strefach portu lotniczego. Korzyści dla Zleceniodawcy z analiz przeprowadzonych przez Selectivv to przede wszystkim poprawa komfortu podróżnych oczekujących na odprawę, a także lepsze wykorzystanie powierzchni komercyjnej.

Zapraszamy do kontaktu