BIG DATA

dla administracji publicznej

unikalne informacje o demografii i charakterystyce użytkowników na określonym obszarze lub w wybranych lokalizacjach.

Korzyści dla administracji publicznej

Źródło informacji o społeczeństwie na podstawie danych z mobile i danych o lokalizacji.
Identyfikacja strefy dziennej i nocnej mieszkańców. Analiza ludności w strefach pracy i miejscach zamieszkania.
Analiza ruchu i przemieszczania się mieszkańców oraz charakterystyka ludności przyjezdnej oraz turystów.
Analiza lokalizacji pod kątem potencjału inwestycyjnego.

Oferta

Turystyka

Badanie ruchu turystycznego

Analizujemy wielkość i rozkład ruchu turystycznego na wskazanym obszarze. Określamy profil użytkowników przyjeżdżających do badanego województwa, powiatu, gminy czy miasta. Identyfikujemy turystów krajowych z dokładnością do gminy czy miasta, a także turystów zagranicznych.

Wyniki z przeprowadzonej analiz pomagają władzom samorządowym rozwijać gospodarkę turystyczną w regionie. Podmioty, instytucje czy organizacje odpowiedzialne za turystykę przygotowują na tej podstawie bardziej efektywne kampanie promocyjne oraz planują ofertę turystyczną pod kątem profilu odwiedzających.

Transport i komunikacja

Analizujemy dane o lokalizacji i identyfikujemy ruch użytkowników na określonym obszarze. Badamy natężenie ruchu we wskazanych porach dnia.

Przeprowadzone badania pozwalają samorządom na zaplanowanie inwestycji komunikacyjnych i dopasowanie transportu publicznego do potrzeb mieszkańców wybranego województwa, powiatu, gminy, miasta.

Planowanie inwestycji komunikacyjnych

Analizujemy dane o lokalizacji i identyfikujemy ruch użytkowników na określonym obszarze. Badamy natężenie ruchu we wskazanych porach dnia.

Przeprowadzone badania pozwalają samorządom na zaplanowanie inwestycji komunikacyjnych i dopasowanie transportu publicznego do potrzeb mieszkańców wybranego województwa, powiatu, gminy, miasta.

Inwestycje

Analiza potencjału inwestycyjnego nieruchomości

Wykorzystując autorskie narzędzie Selectivv Viewer PRO analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem potencjału inwestycyjnego. Wielkość ruchu w danej lokalizacji oraz profil użytkowników na badanym obszarze pozwala wskazać kierunek podejmowanych decyzji, lepiej określić charakter inwestycji oraz zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z całym przedsięwzięciem.

Analiza potencjału lokalizacji zwiększa atrakcyjność inwestorską.

Badania ankietowe

Za pośrednictwem smartfonów i tabletów realizujemy badania ankietowego skierowane do określonych grup ludności. Porównanie wyników z takiego badania oraz pozyskiwanych przez nas danych pasywnych pozwala na otrzymanie pełnego obrazu jakości życia badanej grupy ludzi, analizę ich motywacji, czy potrzeb.

Informacje z badania ankietowego, wzbogacone o analizę demograficzną i charakterystykę mieszkańców, umożliwiają samorządom m.in. na opracowanie harmonogram przyszłych działań, planowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie danych pozwalających przyciągnąć i zachęcić potencjalnych inwestorów.

Za pośrednictwem smartfonów i tabletów realizujemy badania ankietowego skierowane do określonych grup ludności. Porównanie wyników z takiego badania oraz pozyskiwanych przez nas danych pasywnych pozwala na otrzymanie pełnego obrazu jakości życia badanej grupy ludzi, analizę ich motywacji, czy potrzeb.

Informacje z badania ankietowego, wzbogacone o analizę demograficzną i charakterystykę mieszkańców, umożliwiają samorządom m.in. na opracowanie harmonogram przyszłych działań, planowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie danych pozwalających przyciągnąć i zachęcić potencjalnych inwestorów.

Promocja regionu

Realizujemy kompleksowe kampanie reklamowe skierowane do użytkowników smartfonów i tabletów oparte o profilowanie danych z mobile. Docieramy z reklamą do osób o określonej charakterystyce w Polsce i na świecie.

Działania związane z promocją samorządu, regionu czy przyszłych wydarzeń są tańsze i bardziej efektywne.

Przykłady realizacji

Turystyka
Turystyka
Transport i komunikacja
Transport i komunikacja
Inwestycje
Inwestycje
Badanie ankietowe
Badanie ankietowe
Promocja regionu
Promocja regionu

„Dla samorządów najważniejsze są rozwój gospodarczy regionu i poprawa jakości życia mieszkańców. Posiadane przez nas dane i prowadzone analizy pozwalają podjąć istotne decyzje dot. kierunków działania regionów. Pozwalają dostosować przygotowywane strategie do potrzeb mieszkańców, osób przyjezdnych bądź dowolnej grupy odbiorców.”

 

Dominik Karbowski

co-CEO Selectivv

Zapraszamy do kontaktu